REZOLUCJA!

 

 

        Zgromadzeni w dniu 10 czerwca 2006 roku na Porytowym Wzgórzu w miejscu największej partyzanckiej bitwy na terenach okupowanej Polski, my byli Żołnierze Armii Ludowej w tym także nieliczni już uczestnicy tej bitwy pochylamy dziś głowy nad grobami poległych tu przed 62 laty naszych towarzyszy broni.

 

          Składamy hołd żołnierzom Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej oraz partyzantów Radzieckim, którzy w liczbie około półtora tysiąca walczyli w tej bitwie. Tutaj na tym wzgórzu, jak w wielu innych bitwach z niemieckim najeźdźcą, rodziło się silniejsze od wszelkich innych, braterstwo wspólnie przelanej krwi.

W ten czas śmiertelnego boju z wielokrotnie silniejszym wrogiem nie dzieliło nas nic a łączyła wola zwycięstwa.

Wszyscy, bez względu na różnice narodowościowe, polityczne i światopoglądowe mieliśmy świadomość iż oto tutaj na ziemi lubelskiej wnosimy swój wkład w wielkie dzieło zwycięstwa nad faszyzmem, że nasza partyzancka walka skraca czas hitlerowskiego ludobójstwa, czas komór gazowych i krematoriów, czas masowych rozstrzeliwań i straszliwych cierpień milionów ludzi w okupowanej Europie.

          Dziś w 62 lata po bitwie na Porytowym Wzgórzu, w 17 lat od zmiany ustrojowej w Polsce z goryczą i bólem stwierdzamy że w III a może już IV Rzeczypospolitej z zimnym cynizmem w imię doraźnych celów politycznych fałszowana jest prawda historyczna, rozpętywana jest fala nienawiści do Armii Ludowej, znieważani są nie tylko nieliczni jeszcze żyjący, ale także tysiące poległych w walce o Polskę. Kłamstwa jakimi wobec AL posługują się niektórzy politycy i dyżurni historycy, osiągają swoje apogeum.

Wśród tych paszkwilanckich, absurdalnych oskarżeń na czoło wybija się zarzut agenturalności AL wobec ZSRR. I nie ma znaczenia to że aż do 1944 roku AL nie otrzymywała broni ze zrzutów, że w tym czasie była zdana wyłącznie na własne siły. Nie liczą się także późniejsze losy czołowych działaczy PPR i dowódców AL, więzionych, torturowanych z wyjątkowym okrucieństwem. Nie liczy się prawda. W najwyższej cenie jest wszystko to co dyskredytuje i opluwa lewicę, nawet tę która w czasach stalinowskich oskarżano o prawicowy nacjonalizm, współpracę z AK i delegaturą Rządu W Londynie.

          W 62 rocznicę największej bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu apelujemy do Rządu RP, do wszystkich partii politycznych:

          Powstrzymajcie tę falę nienawiści, powstrzymajcie falę kłamstw, znieważania pamięci partyzantów poległych „Za Wolność nasza i Waszą”. Tak jak dokonało się to w Hiszpanii, Francji, Grecji i wielu innych państwach Europy.

          Polsce potrzebne jest nie tylko prawo i sprawiedliwość ale w równym stopniu prawda i sprawiedliwość!

          Polsce dzisiejszej, Ojczyźnie wielomilionowej rzeszy bezrobotnych, Polsce milionów głodnych i niedojadających dzieci potrzebna jest zgoda narodowa zbudowana na prawdzie historycznej oraz mądry program naprawy Rzeczpospolitej!

          Obecne skrajnie prawicowe władze rozpoczęły bezwzględną dyskryminację byłych żołnierzy Armii Ludowej, Wojsk KBW, WOP-u, byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i wszystkich ludzi działających na rzecz ówczesnego państwa Polskiego, polegającą na zablokowaniu możliwości zatrudniania w instytucjach państwowych, pozbawieniu możliwości uzyskania awansów i odznaczeń państwowych a nawet na zamiarach pozbawienia lub maksymalnego ograniczenia przyznanych wcześniej rent i emerytur.

          Apelujemy do byłych żołnierzy Armii Ludowej i wszystkich kombatantów, wzywamy Ich synów i wnuków by bronili prawdy, honoru i godności Armii Ludowej, by obronili Polskę przed zalewem nienawiści.

 

  

                                                                    

                                                           Rada Krajowa Żołnierzy Armii Ludowej